ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ สามารถระบายน้ำร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 97 °C

ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ สามารถระบายน้ำร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 97 °C

ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียง 3 ชั้น PP ไซเลนท์ ผลิตจากพลาสติกอย่างดี เน้นคุณสมบัติตอบโจทย์เรื่องการระบายน้ำในทุกมิติ บ่อยครั้งที่ท่อระบายน้ำทิ้งจากห้องครัว ต้องรองรับน้ำร้อนอุณหภูมิสูง จากการทำอาหาร ซึ่งท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ มีผลการทดสอบจากสถาบัน TGM จากยุโรป ยืนยันความสามารถในการระบายน้ำร้อน โดยใช้วิธีการทดสอบ อ้างอิงตามมาตรฐาน EN Standard ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ได้ผ่านการทดสอบวงจรการระบายน้ำร้อนมากถึง 1,500 รอบ และผลการทดสอบพบว่าไม่มีการรั่วซึมใดๆ


สร้างบ้าน สร้างอาคาร…เลือกใช้ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ สำหรับท่อน้ำโสโครก (Soil Pipe), ท่อน้ำเสีย (Waste Pipe), ท่อน้ำทิ้ง