ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Knowledge

ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ สามารถระบายน้ำร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 97 °C

ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ สามารถระบายน้ำร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 97 °C

ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ สามารถระบายน้ำร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 97 °C

ท่อ PP น้ำทิ้งลดเสียง 3 ชั้น ไซเลนท์ ผลิตจากพลาสติกอย่างดี เน้นคุณสมบัติตอบโจทย์เรื่องการระบายน้ำในทุกมิติ บ่อยครั้งที่ท่อระบายน้ำทิ้งจากห้องครัว ต้องรองรับน้ำร้อนอุณหภูมิสูง จากการทำอาหาร ซึ่งท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ มีผลการทดสอบจากสถาบัน TGM จากยุโรป ยืนยันความสามารถในการระบายน้ำร้อน โดยใช้วิธีการทดสอบ อ้างอิงตามมาตรฐาน EN Standard ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ได้ผ่านการทดสอบวงจรการระบายน้ำร้อนมากถึง 1,500 รอบ และผลการทดสอบพบว่าไม่มีการรั่วซึมใดๆ


สร้างบ้าน สร้างอาคาร…เลือกใช้ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ สำหรับท่อน้ำโสโครก (Soil Pipe), ท่อน้ำเสีย (Waste Pipe), ท่อน้ำทิ้ง

สินค้า

บทความอื่นๆ

Articles Recommended

ประเภทของท่อน้ำทิ้งในประเทศไทย มีกี่ประเภท และต่างกันอย่างไร?

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ท่อน้ำทิ้งรับแรงดัน

เสริมท่อน้ำทิ้งธรรมดา…ให้เป็นท่อน้ำทิ้งรับแรงดัน ได้อย่างไร

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ราคาท่อเหล็กหล่อแพง…ปัญหาใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ราคาท่อเหล็กหล่อแพง…ปัญหาใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ฉนวนกันความร้อนสามารถใช้แทนฉนวนกันเสียงได้หรือไม่? 2

ฉนวนกันความร้อนสามารถใช้แทนฉนวนกันเสียงได้หรือไม่?

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ตัวดักกลิ่นรวม Gully Trap ประโยชน์ที่มากกว่า “การป้องกันกลิ่น” ของระบบน้ำทิ้ง

ตัวดักกลิ่นรวม Gully Trap ประโยชน์ที่มากกว่า “การป้องกันกลิ่น” ของระบบน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง

Trap อุปกรณ์สำหรับป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...