ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Push Fit-0

ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Push Fit

การเชื่อมต่อระบบ Push fit ของท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ สมบูรณ์กว่า ช่วยแก้ปัญหาการติดตั้งท่อแบบเดิมๆ โดยท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ แบบปากระฆังแหวนยาง เป็นจุดเด่นที่ช่วยลดการผิดพลาดจากการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบเดิมๆ เพราะปากระฆังแหวนยางถูกออกแบบขนาดให้พอดีกับขนาดท่อและข้อต่อ ทำให้รอยต่อแนบสนิท ความหนาของยาง และรูปทรงของยางถูกออกแบบมาให้เอียงรับกับเส้นรอบวงของท่อและข้อต่อที่สอดเข้าไป ทำให้ป้องกันการรั่วซึมได้ดี
ในการผลิตจะมีขั้นตอนการตรวจสอบโดยการยิง 3D เพื่อวัดขนาด และความโค้งต่าง ๆ ของปากระฆัง ทำให้มั่นใจว่ารอยต่อจะสมบูรณ์ แก้ปัญหารอยต่อแบบเดิมๆ เช่น การทากาวไม่รอบรอยต่อ ทำให้เกิดการรั่วซึม หรือรอยเชื่อมมีรูตามด ซึ่งล้วนเกิดจากความชำนาญของช่างในการเชื่อม
ระบบ Push Fit ติดตั้งง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน

ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Push Fit-1
ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Push Fit-2
ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Push Fit-3
ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Push Fit-3
  1. ตัดท่อให้ตั้งฉาก และแต่งปลายท่อ โดยมุมที่เหมาะสมในการแต่งปลายท่อ คือ 15 องศา
  2. ทา XYLENT Lubricant บางๆ ให้ทั่วบริเวณซีลยางด้านในปากระฆัง
  3. ดันปลายท่อ หรือข้อต่อเข้าไปด้านในของปากระฆังที่ต้องการโดยหมุนเข้าไปช้าๆ จนกระทั่งชนปลายสุดของปากระฆัง และทำเครื่องหมายบนท่อที่ขอบของปากระฆัง
  4. ดึงส่วนปลายถอยกลับจากปากระฆังที่สวม 10 mm เพื่อให้สามารถระบุความลึกของท่อที่ดันเข้าไปในข้อต่อ
    หรือชดเชยการขยายตัวของท่อในแนวยาว

“ประหยัดเวลาการติดตั้ง ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง…เลือกใช้ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์”