ฉนวนกันความร้อนสามารถใช้แทนฉนวนกันเสียงได้หรือไม่? 2

ฉนวนกันความร้อนสามารถใช้แทนฉนวนกันเสียงได้หรือไม่?

การเลือกใช้งานฉนวนผิดประเภท ทำให้สิ้นเปลือง และไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นจากท่อน้ำทิ้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉนวนกันเสียง

จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ

1. ฉนวนดูดซับเสียง มีลักษณะโครงสร้างเซลล์แบบเปิด (Open Cell) ไม่มีผนังเซลล์ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นพลังงานความร้อน

โครงสร้างเซลล์แบบเปิด (Open Cell)

2. ฉนวนป้องกันเสียง มีลักษณะโครงสร้างเซลล์แบบปิด (Close Cell) ผนังเซลล์อิสระ ไม่มีจุดเชื่อมต่อเข้ากับเซลล์อื่น ภายในมีอากาศ ทำหน้าที่สะท้อนเสียงกลับ เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงสามารถเดินทางทะลุผ่านออกไปได้

โครงสร้างเซลล์แบบปิด (Close Cell)
โครงสร้างเซลล์แบบปิด (Close Cell)

ซึ่งการป้องกันเสียงให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จึงนิยมหุ้มฉนวนดูดซับเสียงไว้เป็นชั้นแรกและหุ้มฉนวนป้องกันเสียงทับอีกชั้น

โครงสร้างฉนวนกันเสียง
โครงสร้างฉนวนกันเสียง

ซึ่งการป้องกันเสียงให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จึงนิยมหุ้มฉนวนดูดซับเสียงไว้เป็นชั้นแรกและหุ้มฉนวนป้องกันเสียงทับอีกชั้น

ฉนวนกันความร้อน

มีโครงสร้างเซลล์แบบปิด (Close Cell) เหมือนกับฉนวนกันเสียง แต่มีความหนาแน่นต่ำกว่า จึงมีปริมาณของอากาศอยู่ภายในฉนวนมากกว่า โดยอากาศที่อยู่ภายในจะเป็นตัวช่วยในการป้องกัน การนำความร้อนได้ดี

ดังนั้น จากลักษณะโครงสร้าง และความหนาแน่นของฉนวน ฉนวนกันความร้อนจะสามารถป้องกันเสียงได้เพียงเล็กน้อยเพราะความมีหนาแน่นไม่เพียงพอ สำหรับการสะท้อนเสียงออกไป และไม่สามารถดูดซับเสียงได้